Openingstijden

Helaas zijn ook wij getroffen door de huidige personeels problematiek in onze sector. Hierdoor kan het gebeuren dat wij een dag dicht zijn die we normaal open zouden zijn.